top of page
csm_at_tx_news_johann_sebastian_bach_afe1bc38ab.jpg

Covid 19

In verband met de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19 hebben wij moeten besluiten om de activiteiten rondom de Rotterdamse Bach Society tot nader order uit te stellen.  Diegenen die zich inmiddels als lid hebben aangemeld, zijn vrijgesteld van contributie.
Zodra het verantwoord is om te gaan zingen, zullen wij starten. Aarzelt u daarom niet om zich als lid aan te melden. Het verplicht u tot niets.

De Bach Society

De Bach Society is een gezelschap van in totaal vier (deels nog op te richten) zangkoren die zich bezighouden met de muziek van Johann Sebastiaan Bach maar ook met de muziek van andere bekende en minder bekende grote meesters.

****LAATSTE NIEUWS*****

Op 1 november 2021 heeft de eerste bijeenkomst van de Rotterdamse Bach Society plaatsgevonden in de Hillegondakerk in Rotterdam-Hillegersberg. Naar aanleiding van de hernieuwde opleving van Covid-19  hebben wij echter moeten besluiten om de kooractiviteiten tot nader order op te schorten. Achtergrond van dat besluit was en is dat wij de aan Covid-19 verbonden risico's uiterst serieus nemen en dat wij eenvoudigweg willen uitsluiten dat de gezondheid van de leden van het koor, de begeleidingspianisten en van onszelf op wat voor manier dan ook in gevaar zou kunnen worden gebracht.

 

Een en ander neemt niet weg dat wij op de achtergrond druk bezig zijn met de verdere opbouw van de Bach Society. Zodra zich tenminste 35 leden hebben aangemeld en er mogelijkheid is om op een veilige manier samen te zingen, gaan we dat uit volle borst doen.
 

MELD U GEHEEL VRIJBLIJVEND AAN

De Rotterdamse Bachsociety waarmee we zijn begonnen, is een prachtig initiatief. Het is een buitenkans om onder leiding van een professionele Bach-specialiste en dirigente samen prachtige muziek van -met name- Bach te maken. Meld u dan ook aan. De contributie wordt pas verschuldigd als u na de eerste repetitie besluit dat u lid wilt blijven ern er na een korte stemtest ook daadwerkelijk wordt gezongen. Met uw aanmelding wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Op dit moment hebben zich 12 van de minimaal benodigde 35 zangers als vast koorlid van de Rotterdamse Bach Society aangemeld.

Op termijn zullen Den Haag, Delft en Leiden volgen. Op dat moment zullen de betreffende pagina's voor die steden op deze website verder worden ontsloten. De uiteindelijke bedoeling is dat de koren wekelijks in hun eigen stad repeteren onder de bezielende leiding van de dirigente/oprichtster van de Bach Society, Alina Sokolova.

Het doel van de Bach Society is om samen mooie muziek te maken en om zo nu en dan uitvoeringen te geven. De opzet van de Bach Society maakt het niet alleen mogelijk om zowel binnen de eigen regio kleinschalige uitvoeringen te geven in de vorm van bijvoorbeeld Bach matinees, maar ook om zo nu en dan met twee of meer koren hetzelfde programma voor te bereiden en de koren vervolgens samen te voegen om gezamenlijk grote tot zeer grote werken uit te kunnen voeren.

 

Ontdek alle mogelijkheden om mee te doen op deze site. 

De Bach Society: Welkom
bottom of page